Štičí líheň - ESOX

Export ryb

Společnost  ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol. s r.o.   patří   mezi   největší   exportní  rybářské organizace   v   České  Republice.   Roční   objem   vyvezených   ryb  se pohybuje v rozmezí 1000 - 1500 tun živých sladkovodních ryb. Jedná se především   o   tržního   kapra,    lína,    štiku,    candáta,    atd.   Největší odběratelské  země  jsou  Německo, Belgie, Francie,  Itálie, Rakousko, Srbsko,     Maďarsko,     Slovensko,     Řecko,    Polsko,    Lucembursko, Holandsko, Bulharsko, ... Pro tuto činnost disponujeme   nejmodernější   technikou, umožňující přepravu živých sladkovodních ryb po celé Evropě. Jedná se o kamiony, vybavené  termostabilními  bazény a  zásobníky  na  kapalný kyslík  zajišťující  ideální  podmínky  pro  ryby   po  celou  dobu  přepravy.