Štičí líheň - ESOX

Rybí líheň

Specialitou společnosti je produkce váčkového plůdku štiky. V tomto ohledu společnost Štičí líheň ESOX zaujímá přední místo v České republice, ale i v Evropě.  Produkce štičího plůdku má již více než 60-ti letou  tradici a je tedy neodmyslitelnou součástí firemní strategie. V poslední době se zaměřujeme na plemenářskou práci kapra. Cílem této činnosti je produkce několika finálních linií a hybridů plemen kapra obecného. Následná produkce váčkového plůdku kapra tak umožní zákazníkovi zvolit si optimální plemeno a linii pro své konkrétní podmínky. Dále se zaměřujeme na produkci váčkového plůdku lína, rychleného candáta a kapra. Doplňkovou činností je chov okrasných  druhů ryb. Zajímavostí je, že na Štičí líheň byli popoprvé do tehdejšího Československa dovezeni originální koi kapři z Japonska. Významnou měrou se o tento dovoz zasloužil pan Oldřich Pecha st. stalo se tak v roce 1972. Bylo dovezeno celkem 24 ks plůdku, kteří postupně byli rozveni na ostatní rybářství a dali základ chovů koi kaprů v Česku.