Produkce

Specialitou společnosti je produkce váčkového a rychleného plůdku štiky. Reprodukce tohoto druhu má na líhni více než 60-ti letou tradici. Masivní produkcí štiky se jméno firmy vrylo do paměti chovatelům nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Kromě štiky se také zabýváme produkcí embrya a rychleného plůdku kapra, lína, candáta a okrajově také okrasných druhů ryb. V brzké době rovněž plánujeme rozšíření stávajícího sortimentu o embryo a rychlený plůdek reofilních druhů ryb (jelec tloušť popř. jelec jesen) a perlína ostrobřichého.

Chov

Zaměřujeme na produkci váčkového plůdku lína, rychleného candáta a kapra. Doplňkovou činností je chov okrasných druhů ryb. Zajímavostí je, že na Štičí líheň byli poprvé do tehdejšího Československa dovezeni originální koi kapři z Japonska. Významnou měrou se o tento dovoz zasloužil pan Oldřich Pecha.  Stalo se tak v roce 1972. Bylo dovezeno 24 ks plůdku, kteří postupně byli rozveni na ostatní rybářství a dali základ chovů koi kaprů v Česku.

Chov

Zaměřujeme na produkci váčkového plůdku lína, rychleného candáta a kapra. Doplňkovou činností je chov okrasných druhů ryb. Zajímavostí je, že na Štičí líheň byli poprvé do tehdejšího Československa dovezeni originální koi kapři z Japonska. Významnou měrou se o tento dovoz zasloužil pan Oldřich Pecha.  Stalo se tak v roce 1972. Bylo dovezeno 24 ks plůdku, kteří postupně byli rozveni na ostatní rybářství a dali základ chovů koi kaprů v Česku.

Plemenářská práce

V případě kapra se důsledně věnujeme jeho plemenářské práci, přičemž po létech experimentování s různými plemeny jsme dosáhli nejlepších výsledků s lysými plemeny M84, M2 a jejich hybridů, v případě šupinatého kapra se pak nejlépe osvědčila hybridní F1 generace Ropšinského a Tatajského. Kromě klasického průtočného systému, který odebírá vodu z nádrže Jordán, disponuje líheň také možností využít dva od sebe oddělené recirkulační systémy. Díky možnostem těchto systémů jsme schopni přímo ovlivňovat délku inkubace a následné rozplavání plůdku, zároveň se nám tam daří produkovat embryo, které je prosté protozoálních nákaz.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li zájem o naše služby nebo máte jakékoliv dotazy ohledně naších služeb. Neváhejte a kontaktujte nás. Náš specialista se Vám ozve v nejbližší možné době.